Lễ bế giảng và phát thưởng cho trẻ 5 tuổi năm học 2023-2024

Lễ bế giảng và phát thưởng cho trẻ 5 tuổi năm học 2023-2024

26/05/2024

𝑽𝒂̣̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒂̆𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒐̂𝒊 𝒒𝒖𝒂. 𝑴𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 đ𝒂̂̀𝒖 đ𝒆̂́𝒏 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐̀𝒏 𝒐𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐́𝒄 𝒕𝒉𝒐𝒂̆́𝒕 𝒄𝒂́𝒊 đ𝒂̃ đ𝒆̂́𝒏 𝒉𝒆̀. 𝑲𝒉𝒆́𝒑 𝒍𝒂̣𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂𝒐 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏. 𝑻𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏 𝒍𝒐̛́𝒏, 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒆̂𝒏 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚. 🥰🥰𝑽𝒂̀ 𝒎𝒖̀𝒂 𝒉𝒆̀ đ𝒆̂́𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒍𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒔𝒆̃ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒕𝒂𝒚 𝒎𝒂́𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝑽𝒂̀𝒏𝒉 𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒚𝒆̂𝒖. 𝑪𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒆́𝒑 𝒍𝒂̣𝒊, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒐̛̉ 𝒓𝒂, 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏, 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒉𝒐̣𝒄 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒖𝒊. ❤️❤️𝑪𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝒒𝒖𝒚́ 𝒃𝒂̣̂𝒄 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐̂ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐́ 𝒌𝒊̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒉𝒆̀ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉ 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏.💓💓

CBGVNV trường MG Vành Khuyên tham gia thi chạy tại UBND xã Tam Thạnh

CBGVNV trường MG Vành Khuyên tham gia thi chạy tại UBND xã Tam Thạnh

25/03/2024

CBGVNV tham gia thi chạy tại UBND xã Tam Thạnh

Chi đoàn trường mẫu giáo Vành Khuyên chào mừng tháng thanh niên năm 2024

Chi đoàn trường mẫu giáo Vành Khuyên chào mừng tháng thanh niên năm 2024

17/03/2024

Chi đoàn trường Mẫu giáo Vành Khuyên Phối hợp với chi đoàn thôn Phước Thạnh, chi đoàn thôn Đức Phú và Đoàn xã Tam Thạnh ra quân Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ l năm 2024 với nhiều phần việc: ☝️Sơn sửa đồ chơi trên sân trường.✌️Trồng hoa.

Giao lưu bé mầm non với tiếng anh của trường MG Vành Khuyên năm học 2023-2024

Giao lưu bé mầm non với tiếng anh của trường MG Vành Khuyên năm học 2023-2024

29/02/2024

Phối hợp tổ chức giao lưu “Bé mầm non với tiếng Anh” giữa Trung tâm Anh Ngữ Thực Hành và Trường MG Vành KhuyênNăm học 2023-2024

Hoạt động nhà trường

Tin tức

Lễ bế giảng và phát thưởng cho trẻ 5 tuổi năm học 2023-2024

Lễ bế giảng và phát thưởng cho trẻ 5 tuổi năm học 2023-2024

26/05/2024 22:49:00

𝑽𝒂̣̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒂̆𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒐̂𝒊 𝒒𝒖𝒂. 𝑴𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 đ𝒂̂̀𝒖 đ𝒆̂́𝒏 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐̀𝒏 𝒐𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐́𝒄 𝒕𝒉𝒐𝒂̆́𝒕 𝒄𝒂́𝒊 đ𝒂̃ đ𝒆̂́𝒏 𝒉𝒆̀. 𝑲𝒉𝒆́𝒑 𝒍𝒂̣𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂𝒐 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏. 𝑻𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏 𝒍𝒐̛́𝒏, 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒆̂𝒏 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚. 🥰🥰𝑽𝒂̀ 𝒎𝒖̀𝒂 𝒉𝒆̀ đ𝒆̂́𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒍𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒔𝒆̃ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒕𝒂𝒚 𝒎𝒂́𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝑽𝒂̀𝒏𝒉 𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒚𝒆̂𝒖. 𝑪𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒆́𝒑 𝒍𝒂̣𝒊, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒐̛̉ 𝒓𝒂, 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏, 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒉𝒐̣𝒄 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒖𝒊. ❤️❤️𝑪𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝒒𝒖𝒚́ 𝒃𝒂̣̂𝒄 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐̂ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐́ 𝒌𝒊̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒉𝒆̀ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉ 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏.💓💓

Xem chi tiết
434119326 1778854015911844 783465867279826109 n (1)

CBGVNV trường MG Vành Khuyên tham gia thi chạy tại UBND xã Tam Thạnh

25/03/2024 03:46:00

CBGVNV tham gia thi chạy tại UBND xã Tam Thạnh

Xem chi tiết
Chi đoàn trường mẫu giáo Vành Khuyên chào mừng tháng thanh niên năm 2024

Chi đoàn trường mẫu giáo Vành Khuyên chào mừng tháng thanh niên năm 2024

17/03/2024 21:17:00

Chi đoàn trường Mẫu giáo Vành Khuyên Phối hợp với chi đoàn thôn Phước Thạnh, chi đoàn thôn Đức Phú và Đoàn xã Tam Thạnh ra quân Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ l năm 2024 với nhiều phần việc: ☝️Sơn sửa đồ chơi trên sân trường.✌️Trồng hoa.

Xem chi tiết
Công đoàn phối hợp với trường tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2024 cho CBGVNV và dâu, rể

Công đoàn phối hợp với trường tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2024 cho CBGVNV và dâu, rể

10/03/2024 20:34:00

Công đoàn trường phối hợp với nhà trường tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và gặp mặt dâu, rể của CBGVNV trường đến tham dự

Xem chi tiết
Trường MG Vành Khuyên hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2024

Trường MG Vành Khuyên hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2024

04/03/2024 21:44:00

Hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng ngày kỷ niệm quốc tế phụ nữ 8/3/2024

Xem chi tiết
Giao lưu bé mầm non với tiếng anh của trường MG Vành Khuyên năm học 2023-2024

Giao lưu bé mầm non với tiếng anh của trường MG Vành Khuyên năm học 2023-2024

29/02/2024 19:58:00

Phối hợp tổ chức giao lưu “Bé mầm non với tiếng Anh” giữa Trung tâm Anh Ngữ Thực Hành và Trường MG Vành KhuyênNăm học 2023-2024

Xem chi tiết
Tham gia giọng hát hay xã Tam Thạnh lần thứ III năm 2024

Tham gia giọng hát hay xã Tam Thạnh lần thứ III năm 2024

26/02/2024 20:26:00

Đại diện trường tham gia giọng hát hay xã Tam Thạnh

Xem chi tiết
Ngày 8/5/2023, Trường MGCL Vành Khuyên tổ chức cho các bạn tham quan Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai,

Ngày 8/5/2023, Trường MGCL Vành Khuyên tổ chức cho các bạn tham quan Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai,

20/06/2023 21:54:00

Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi các bạn 5-6 tuổi sẽ tạm biệt mái trường Mầm non thân yêu, các bạn sẽ chuyển từ môi trường “học mà chơi- chơi bằng học” sang môi trường học tập thực sự: từ phòng học, chương trình học, nề nếp sinh hoạt sẽ có sự thay đổi lớn. Chính vì vậy, việc chuẩn bị tâm thế cho các bạn chuẩn bị vào lớp 1 rất quan trọng, giúp các bạn tránh được những bỡ ngỡ ban đầu. Ngày 8/5/2023, Trường MGCL Vành Khuyên tổ chức cho các bạn tham quan Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, các bạn được các thầy cô Trường Tiểu học dẫn đi thăm quan các phòng học, các phòng chức năng để thấy được không khí của các lớp học. Các bạn sẽ được nhìn thấy các anh chị học tập như thế nào.
Qua buổi tham quan đã tạo cơ hội cho các bạn được tìm hiểu, trải nghiệm một số hoạt động của trường Tiểu học, được làm quen với ngôi trường mà chính các bạn chuẩn bị được vào học trong năm học mới, tạo không khí vui tươi phấn khởi, kịp thời động viên khuyến khích các bạn tích cực mạnh dạn trong hoạt động tập thể.

Xem chi tiết
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-MGVK ngày 24/9/2022 của trường MG Vành Khuyên về  thực nhiệm vụ năm học 2022-2023; Kế hoạch số 27a/KH-MGVK ngày 02/10/2022 của trường MG Vành Khuyên về việc liên kết với Trung tâm

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-MGVK ngày 24/9/2022 của trường MG Vành Khuyên về thực nhiệm vụ năm học 2022-2023; Kế hoạch số 27a/KH-MGVK ngày 02/10/2022 của trường MG Vành Khuyên về việc liên kết với Trung tâm

19/04/2023 20:34:00

Ngày 19/04/2023 trường MG Vành Khuyên phối hợp với Trung Tâm Anh ngữ Thực Hành Quảng Nam tổ chức chương trình giao lưu tiếng Anh cho trẻ năm học 2022-2023. Tham dự buổi giao lưu hôm nay có hơn 100 cháu đến từ 05 lớp mẫu giáo bé, nhỡ, lớn của cơ sở Phước Thạnh và cơ sở Trung Hòa. Chương trình giao lưu tiếng Anh cho trẻ là hoạt động chuyên môn nhằm giúp trẻ thoải mái, hứng thú, vui vẻ, tích cực khi được làm quen với ngôn ngữ mới, qua đó giúp trẻ mở rộng vốn từ, phát triển các kĩ năng nghe – nói; phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh theo nhu cầu và khả năng của trẻ; góp phần nâng cao giáo dục toàn diện và thực hiện mục tiêu GDMN trong xu thế hội nhập, góp phần chuẩn bị tốt hơn cho việc học tiếng Anh ở bậc tiểu học. Thông qua buổi giao lưu hôm nay, nhằm tạo cơ hội cho trẻ được giao lưu tiếng Anh cùng với các bạn, các cô giáo đến từ Trung tâm anh ngữ thực hành; từ đó phát triển năng lực học tập góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho trẻ tại trường; Đó cũng là căn cứ đánh giá năng lực đội ngũ giáo viên trong công tác tổ chức hoạt động làm quen tiếng anh cho trẻ tại trường. Bên cạnh đó, Chương trình giao lưu tiếng Anh cho trẻ nhằm tuyên truyền rộng tới các bậc phụ huynh, tạo sự đồng thuận cao của phụ huynh trong tổ chức hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ tại trường.

Xem chi tiết
Cô Nguyễn Thị Hậu - Hiệu trưởng nhà trường trao giải cho các cháu đạt giải

Hội thi ' Bé khéo tay ' cấp trường năm học 2022 - 2023

31/03/2023 09:39:00

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-MGVK ngày 24/9/2023 của trường MG Vành Khuyênvề thực nhiệm vụ năm học 2022-2023; Kế hoạch số 07/KH-MGVK ngày 10/3/2023 của trường MG Vành Khuyên về tổ chức hội thi “Bé khéo tay” cấp trường năm học 2022-2023;
Ngày 29/3/2023 trường MG Vành Khuyên tổ chức Hội thi “Bé khéo tay” cấp trường năm học 2022-2023. Tham dự hội thi gồm 12 cháu đến từ 06 lớp mẫu giáo bé, nhỡ, lớn trong nhà trường. Hội thi Bé khéo tay là hoạt động chuyên môn nhằm đánh giá các mặt phát triển của trẻ, tạo nên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường, đồng thời góp phần giúp trẻ mở rộng hiểu biết, hình thành khả năng tư duy, phát triển khả năng sáng tạo, tình cảm, nhân cách, trí tuệ, sự khéo léo, tính kiên trì và giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ cái đẹp... Đây là hoạt động tạo nên môi trường giáo dục an toàn, thân thiện trong nhà trường. Thông qua Hội thi nhằm phát triển các hoạt động tinh, rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. Trẻ biết cách phối hợp tạo bố cục đẹp, phát huy tích cực luyện tập các kỹ năng, phát triển năng khiếu, biết sử dụng các mảng màu phù hợp với nội dung sản phẩm. Giúp trẻ cảm nhận được cái đẹp, yêu cái đẹp. Hội thi nhằm đánh giá quá trình giáo dục thẩm mỹ qua hoạt động tạo hình của các lớp mẫu giáo trong nhà trường. Đó cũng là căn cứ đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường. Bên cạnh đó, Hội thi nhằm tuyên truyền rộng tới các bậc phụ huynh trong việc phối kết hợp việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.

Xem chi tiết
z4113336022736 7d1c54e5638fc01b77272464e45c979f

ngày nhà giáo vn

16/02/2023 20:31:00

ngay 20/11.....

Xem chi tiết
Tham gia dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Tham gia dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

16/02/2023 01:59:00

Tham gia dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Xem chi tiết
Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2022 - 2023

Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2022 - 2023

16/02/2023 01:57:00

Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây