Lễ bế giảng và phát thưởng cho trẻ 5 tuổi năm học 2023-2024

Lễ bế giảng và phát thưởng cho trẻ 5 tuổi năm học 2023-2024

26/05/2024

𝑽𝒂̣̂𝒚 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒂̆𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒐̂𝒊 𝒒𝒖𝒂. 𝑴𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 đ𝒂̂̀𝒖 đ𝒆̂́𝒏 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐̀𝒏 𝒐𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐́𝒄 𝒕𝒉𝒐𝒂̆́𝒕 𝒄𝒂́𝒊 đ𝒂̃ đ𝒆̂́𝒏 𝒉𝒆̀. 𝑲𝒉𝒆́𝒑 𝒍𝒂̣𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂𝒐 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏. 𝑻𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒌𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏 𝒍𝒐̛́𝒏, 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒆̂𝒏 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚. 🥰🥰𝑽𝒂̀ 𝒎𝒖̀𝒂 𝒉𝒆̀ đ𝒆̂́𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒍𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒔𝒆̃ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒕𝒂𝒚 𝒎𝒂́𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝑽𝒂̀𝒏𝒉 𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒚𝒆̂𝒖. 𝑪𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒌𝒉𝒆́𝒑 𝒍𝒂̣𝒊, 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒐̛̉ 𝒓𝒂, 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏, 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒉𝒐̣𝒄 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒖𝒊. ❤️❤️𝑪𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝒒𝒖𝒚́ 𝒃𝒂̣̂𝒄 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉 đ𝒂̃ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐̂ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐́ 𝒌𝒊̀ 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒉𝒆̀ 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉ 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏.💓💓

CBGVNV trường MG Vành Khuyên tham gia thi chạy tại UBND xã Tam Thạnh

CBGVNV trường MG Vành Khuyên tham gia thi chạy tại UBND xã Tam Thạnh

25/03/2024

CBGVNV tham gia thi chạy tại UBND xã Tam Thạnh

Chi đoàn trường mẫu giáo Vành Khuyên chào mừng tháng thanh niên năm 2024

Chi đoàn trường mẫu giáo Vành Khuyên chào mừng tháng thanh niên năm 2024

17/03/2024

Chi đoàn trường Mẫu giáo Vành Khuyên Phối hợp với chi đoàn thôn Phước Thạnh, chi đoàn thôn Đức Phú và Đoàn xã Tam Thạnh ra quân Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ l năm 2024 với nhiều phần việc: ☝️Sơn sửa đồ chơi trên sân trường.✌️Trồng hoa.

Giao lưu bé mầm non với tiếng anh của trường MG Vành Khuyên năm học 2023-2024

Giao lưu bé mầm non với tiếng anh của trường MG Vành Khuyên năm học 2023-2024

29/02/2024

Phối hợp tổ chức giao lưu “Bé mầm non với tiếng Anh” giữa Trung tâm Anh Ngữ Thực Hành và Trường MG Vành KhuyênNăm học 2023-2024

Tin tức

Trường MG Vành Khuyên hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2024

Trường MG Vành Khuyên hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2024

04/03/2024 21:44:00

Hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng ngày kỷ niệm quốc tế phụ nữ 8/3/2024

Xem chi tiết
Giao lưu bé mầm non với tiếng anh của trường MG Vành Khuyên năm học 2023-2024

Giao lưu bé mầm non với tiếng anh của trường MG Vành Khuyên năm học 2023-2024

29/02/2024 19:58:00

Phối hợp tổ chức giao lưu “Bé mầm non với tiếng Anh” giữa Trung tâm Anh Ngữ Thực Hành và Trường MG Vành KhuyênNăm học 2023-2024

Xem chi tiết
Tham gia giọng hát hay xã Tam Thạnh lần thứ III năm 2024

Tham gia giọng hát hay xã Tam Thạnh lần thứ III năm 2024

26/02/2024 20:26:00

Đại diện trường tham gia giọng hát hay xã Tam Thạnh

Xem chi tiết
Khai giảng năm học 2023-2024

Khai giảng năm học 2023-2024

14/09/2023 21:44:00

Ngày hội đến trường của bé năm học 2023 - 2024

Xem chi tiết
Lễ tổng kết năm học và ra trường cho trẻ 5-6 tuổi năm học 2022-2023

Lễ tổng kết năm học và ra trường cho trẻ 5-6 tuổi năm học 2022-2023

21/06/2023 03:32:00

Lễ tổng kết năm học và ra trường cho trẻ 5-6 tuổi năm học 2022-2023

Xem chi tiết
Văn Nghệ chào mừng Đâị hội CĐ

Đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028

15/03/2023 20:41:00

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII; Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ ngày 31/5/2022 của LĐLĐ huyện Núi Thành về việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội công đoàn huyện Núi Thành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Xem chi tiết
MG Vành Khuyên đã phối kết hợp với Trung tâm y tế huyện Núi Thành tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho các bé.

MG Vành Khuyên đã phối kết hợp với Trung tâm y tế huyện Núi Thành tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho các bé.

13/03/2023 03:36:00

Ngày 10/03/2023 trường MG Vành Khuyên đã phối kết hợp với Trung tâm y tế huyện Núi Thành tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho các bé. Tổng số trẻ được khám sức khỏe lần 2 là 143/143 cháu (đạt 100%). Các bé được khám sức khỏe với đầy đủ chuyên khoa: tai-mũi-họng, răng-hàm-mặt, nghe tim phổi, da liễu và mắt, nhằm theo dõi sự phát triển thể chất của trẻ và phát hiện sớm một số bệnh thường gặp. Sau buổi khám sức khỏe nhân viên y tế nhà trường và giáo viên chủ nhiệm các lớp đã lên kế hoạch phối hợp với phụ huynh để chăm sóc và phòng bệnh cho trẻ. Việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ hết sức thiết thực và ý nghĩa, thông qua việc làm này đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức cho giáo viên và phụ huynh về ý thức phòng chống một số bệnh thường xuất hiện ở lứa tuổi Mầm non, và cũng qua hoạt động này đã đem lại sự phấn khởi, tin tưởng trong giáo viên và các bậc phụ huynh về một môi trường giáo dục an toàn, khỏe mạnh và thân thiện

Xem chi tiết
z4165530301367 d034e64f6413ffda736b93d9bd17167e

Hoạt động trải nghiệm chào mừng ngày 8/3

13/03/2023 03:08:00

Nằm trong chuỗi các hoạt động trải nghiệm của năm học 2022-2023, chủ đề “Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3” được nhà trường lựa chọn để tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động. Điều này, không chỉ góp phần làm rộn ràng hơn không khí chào mừng ngày hội mà còn tạo cơ hội để các bé được tìm hiểu về ngày hội và tham gia các hoạt động vui tươi, bổ ích; đồng thời, qua buổi hoạt động, các bé được thực hành trải nghiệm, rèn luyện các thao tác, kỹ năng và sự khéo léo, được đích thân làm những món quà xinh xắn, những tấm bưu thiếp đẹp, cắm những giỏ hoa thật xinh, trang trí những món ăn ngon để tặng cho bà, cho mẹ và cho các cô giáo. Đồng thời, thông qua hoạt động trải nghiệm này cũng thể hiện được sự phối kết hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường với Ban đại diện CMT, giữa giáo viên với phụ huynh các lớp về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường.

Xem chi tiết
Tham gia dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Tham gia dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

16/02/2023 01:59:00

Tham gia dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Xem chi tiết
Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2022 - 2023

Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2022 - 2023

16/02/2023 01:57:00

Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết
Hình ảnh ngày hội tết trung thu 22/23

Hình ảnh ngày hội tết trung thu 22/23

12/09/2022 02:53:00

Hoạt động ngày hội tết trung thu 22/23

Xem chi tiết
Bộ GD&ĐT: Tuyệt đối không dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non

Bộ GD&ĐT: Tuyệt đối không dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non

12/02/2023 21:19:00

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, năm học 2021 - 2022 tuyệt đối không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non.

Xem chi tiết
Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030”

Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030”

11/01/2023 21:17:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1609/QĐ-TTg ngày 26/12/2022 phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030”.

Xem chi tiết
Để con cái mở lòng với cha mẹ

Để con cái mở lòng với cha mẹ

12/02/2023 21:06:00

Một nữ sinh ở TP.HCM bị bạn đánh hai lần ở hai năm học nhưng không hề nói với cha mẹ. Gia đình chỉ biết chuyện khi xem clip con bị đánh do phụ huynh khác gửi.

Xem chi tiết
4 848 495

Chương trình mùa xuân của bé

27/01/2023 21:00:00

Chương trình mùa xuân của bé

Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây